Afdak boven 50 meter punt

Sinds woensdag 22-07-2015 is er boven de schijfhouders op het 50-meter punt een dakje aanwezig. Dit om bij regen een poging te doen de schijven droog te houden. Als in de toekomst blijkt dat er nog verbeteringen mogelijk zijn dan […]