Sinds woensdag 22-07-2015 is er boven de schijfhouders op het 50-meter punt een dakje aanwezig.Foto2137
Dit om bij regen een poging te doen de schijven droog te houden.

Als in de toekomst blijkt dat er nog verbeteringen mogelijk zijn dan zal de stichting dit doen